Ohlášky

Tento text můžete využít k informaci o sbírce během oznámení při bohoslužbách či jiných setkáních.

 

Stručná verze

Sbírkou z dnešní neděle se připojujeme k tradiční Postní sbírce Diakonie. Její výtěžek letos podpoří komunitní školku v Libanonu, kterou navštěvují děti syrských uprchlíků i děti z chudých libanonských rodin. 

 

Děkujeme, že na tyto lidi pamatujete v modlitbách i štědrosti.

Delší verze

Sbírkou z dnešní neděle se připojujeme k tradiční Postní sbírce Diakonie. Její výtěžek letos podpoří komunitní školku v Libanonu, kterou navštěvují děti syrských uprchlíků i děti z chudých libanonských rodin.

První roky života jsou pro každého člověka nejdůležitější. Chceme, aby chudé syrské i libanonské děti mohly získat vzdělání, a až jednou vyrostou, měly šanci získat práci a tím i perspektivu lepšího života.

 

Děkujeme, že na tyto lidi pamatujete v modlitbách i štědrosti.

Kdo sbírku pořádá

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

Poskytujeme humanitární pomoc v České republice

a organizujeme rozvojovou spolupráci  v zahraničí. Školíme dobrovolníky pro práci u nás i ve světe, vzděláváme veřejnost.

E-mail: dingova@diakoniespolu.cz

Telefon: + 420 731 621 439

Diakonie CČE

000884.png

Pomoc má mnoho tváří

Jsme jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR a jednička ve speciálním školství. Pomáháme dětem a dospělým, seniorům i lidem v různých životních krizích. Každý člověk je pro nás důležitý.

© 2020 Copyright Diakonie CČE - Středisko humanitární a rozvojové středisko