top of page

Ohlášky

Tento text můžete využít k informaci o sbírce během oznámení při bohoslužbách či jiných setkáních.

 

Stručná verze

Sbírkou z dnešní neděle se připojujeme k tradiční Postní sbírce Diakonie. Její výtěžek letos podpoří komunitní školku v Libanonu, kterou navštěvují děti syrských uprchlíků i děti z chudých libanonských rodin. 

 

Děkujeme, že na tyto lidi pamatujete v modlitbách i štědrosti.

Delší verze

Sbírkou z dnešní neděle se připojujeme k tradiční Postní sbírce Diakonie. Její výtěžek letos podpoří komunitní školku v Libanonu, kterou navštěvují děti syrských uprchlíků i děti z chudých libanonských rodin.

První roky života jsou pro každého člověka nejdůležitější. Chceme, aby chudé syrské i libanonské děti mohly získat vzdělání, a až jednou vyrostou, měly šanci získat práci a tím i perspektivu lepšího života.

 

Děkujeme, že na tyto lidi pamatujete v modlitbách i štědrosti.

bottom of page